building information modeling.

Een BIM of Building Information Model is de digitale maquette van je bouwwerk waarin alle technische en architecturale gegevens verzameld worden. Het is de plek waar alle relevante informatie verwerkt, bijgewerkt en bewaard wordt in één 3D-model. Het is een flexibel bouwmodel, waarin alle verandering tijdens het bouwproces vastgelegd worden. De informatie in het BIM is altijd up-to-date en kan door elke betrokken partij geraadpleegd worden.

Becoton maakt ook van je balken en kolommen een 3D-model. Onze technische tekeningen kunnen ingevoerd worden in het BIM om zo eventuele problemen op voorhand te detecteren (clash detection). Zo weten we zeker dat alle details kloppen en kunnen we eventueel aanpassingen doen waar nodig.